# ΣΙΤΑΡΙ

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Ρουμανίας απαντούν στη διαμάχη για τις εισαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Ρουμανίας απαντούν στη διαμάχη για τις εισαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας

Το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας θα εκδώσει τις άδειες εισαγωγής για τέσσερα προϊόντα - σιτάρι, καλαμπόκι, ηλίανθος και ελαιοκράμβη