ΚΟΑΠ: Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την πανδημία COVID-19 διευκρινίζει τα πιο κάτω σε σχέση με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2020:

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μετατίθεται στις 13.4.2020. Η τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων παραμένει η 4.5.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές καλούνται όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους, χωρίς να μεταβούν στα γραφεία του ΚΟΑΠ, ηλεκτρονικά από το σπίτι τους, μέσω της ιστοσελίδας www.eas.capo.gov.cy
Κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων και για όσο χρόνο θα ισχύει η έκτακτη κατάσταση της πανδημίας, τα Επαρχιακά Γραφεία θα παραμένουν κλειστά για το κοινό.
Για τη δήλωση τυχόν νέων τεμαχίων που δεν είναι ήδη καταχωρημένα στο Γεωγραφικό Σύστημα του ΚΟΑΠ, οι αιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τα Επαρχιακά Γραφεία και να αποστέλλουν τα τοπογραφικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα προς εντοπισμό των εν λόγω τεμαχίων από το προσωπικό του Οργανισμού.
Οι Κωδικοί Πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων έχουν αποσταλεί σε όλους τους αιτητές στο παρελθόν και είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν για να υποβληθεί η αίτηση τους. Οι αιτητές θα πρέπει να ανακτούν τους εν λόγω κωδικούς μέσω της αλληλογραφίας που τους έχει αποσταλεί στο παρελθόν από τον Οργανισμό και να αποφεύγουν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό διότι ο αριθμός των τηλεφωνικών του γραμμών είναι περιορισμένος.
Για την ομαλότερη, ηλεκτρονική επικοινωνία των αιτητών με τον Οργανισμό αλλά και για την ευκολότερη υποβολή των αιτήσεων τους οι αιτητές θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα δεδομένα της προσωπικής τους μερίδας και οπωσδήποτε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, της οποίας η ύπαρξη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης.

ΠΗΓΗ

Δείτε επίσης