Τα δρεπάνια της Θήρας

3 Ιανουαρίου, 2014
Τα δρεπάνια της Θήρας

 

 

 

 

 

 

Ποια εργαλεία χρησιμοποιούσαν οι καλλιεργητές κατά τους προϊστορικούς χρόνους; Ένα γνώριμο εργαλείο, ακόμη και σήμερα για τους αγρότες που μάλιστα στην Κύπρο, έχουν κι ειδικό παραδοσιακό χορό, είναι το δρεπάνι.

Σύμφωνα με μελέτη του Α. Μουνδρέα-Αγραφιώτη "Αγροτικές καλλιέργειες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και λίθινα εργαλεία στο Ακρωτήρι της Θήρας», που δημοσιεύεται στην πύλη του Κέντρου Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  στο  συγκεκριμένο κυκλαδονήσι βρέθηκαν δρεπάνια από πυριτόλιθο αλλά κι από οψιδιανό και μέταλλο.

Κυρίως βρέθηκαν εκτός οικισμού, πράγμα που σημαίνει ότι σχετίζονταν άμεσα με υπαίθριες δραστηριότητες  ενώ η εύρεσή τους σε κάποιες περιπτώσεις και μέσα στους οικισμούς δηλώνει τη φύλαξη και τη συντήρησή τους. Τα δρεπάνια της Νεολιθικής περιόδου αποτελούν το πιο συχνό εύρημα εργαλείων των σχετικών οικισμών. Έχουν μορφή βαθμιδωτή ή ευθύγραμμη και δεν έχουν τεράστια απόκλιση, από αυτά που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος από τους παππούδες μας, πριν από 40 χρόνια.

Γενικά, τα δρεπάνια με ευθύγραμμη κόψη κυριαρχούν στη νεολιθική εποχή.

Μεγάλη αλλαγή επήλθε στα τέλη της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, καθώς εμφανίστηκαν μεγάλα οδοντωτά στοιχεία. Αυτά κατασκευάζονταν σε μεγάλες φολίδες και για πρώτη φορά σε πλάκες πυριτόλιθου.

Όλα τα δρεπάνια της Νεολιθικής και της Πρώιμης Εποχής Χαλκού γίνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από πυριτόλιθο. Ο οψιδιανός της Μήλου, ως υλικό χρησιμοποιείται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Η λεπίδες από πυριτόλιθο καλής ποιότητας θα πρέπει να ήταν βασικά προϊόν ανταλλαγής, μέσω ενός σχετικού υπάρχοντος δικτύου επαφών.
 

Δείτε περισσότερα για:
Θηρα
Δρεπανι

Επικαιρότητα