Πριν το Πάσχα θα καταβληθεί το «Επίδομα παιδιού»

Με την απόφαση 6653/1167/2018 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ε. Αχτσιόγλου, δεσμεύεται πίστωση ύψους 585.000.000,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 33-220 και κωδικού αριθμού εξόδου ΚΑΕ 2731 οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΓΑ για την καταβολή επιδόματος παιδιού του άρ. 214 Ν. 4512/2018.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της 26/01/2018, η πρώτη δόση του νέου ενιαίου «Επιδόματος Παιδιού» για το 2018 θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, εντός των τελευταίων ημερών του Μαρτίου.

Ειδικά για την πρώτη δόση, ΔΕΝ είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21.

Δείτε επίσης