Αιγοπροβατοτροφια

Εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου του μελιταίου πυρετού

H εφαρμογή του προγράμματος είναι πολύ πιθανό από φέτος να συνδεθεί με τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Δόθηκε παράταση για την απογραφή αιγοπροβάτων στην Λευκάδα

Η προθεσμία υποβολής της ετήσιας απογραφής παρατείνεται μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016.

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου για να καταβληθεί η προκαταβολή της εξισωτικής

Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής τους ηλεκτρονικά .

Από 1 Νοεμβρίου οι ετήσιες απογραφές ζωικού κεφαλαίου

Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.

Απογραφή ζωικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2015

Το χρονικό διάστημα υποβολής της απογραφής για το 2015, είναι από 1ης Νοεμβρίου έως και τη 15η Δεκεμβρίου.

ΑΜΘ Γ. Παυλίδης η κυβέρνηση να δώσει τη λύση ώστε κάθε ζώο να έχει ίση ενίσχυση από την Κ.Α.Π

«Δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να αποκατασταθεί το δίκαιο. Όποιος παράγει σ’ αυτή τη χώρα, όποιος έχει ένα άλφα μέγεθος ζωικό κεφάλαιο, πρέπει να πάρει και ένα άλφα μέγεθος ενισχύσεων και εξισωτικών αποζημιώσεων.

Οδηγίες προς τους αιγοπροβατοτρόφους της Ημαθίας για την υποχρεωτική σήμανση των αμνοεριφίων

Για αμνοερίφια και αιγοπρόβατα χωρίς σήμανση δεν θα χορηγείται «άδεια διακίνησης» από τα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία.

Ενημέρωση προς αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους

Να καταθέσουν μέχρι την 31-1-2015 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση του άρθρου 68.

Απογραφή αιγοπροβάτων

Ο κάτοχος εκτροφής αιγοπροβάτων πρέπει στο διάστημα από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15ης Δεκεμβρίου να απογράψει όλα τα αιγοπρόβατα .

Καθοριστηκαν οι ενισχύσεις για το έτος 2013 του άρθρου 68 για το αιγοπρόβειο κρέας

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, το συνολικό ποσό στήριξης για το 2013 ανέρχεται σε 29.580.000 €.