# ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΜΘ Γ. Παυλίδης η κυβέρνηση να δώσει τη λύση ώστε κάθε ζώο να έχει ίση ενίσχυση από την Κ.Α.Π
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΜΘ Γ. Παυλίδης η κυβέρνηση να δώσει τη λύση ώστε κάθε ζώο να έχει ίση ενίσχυση από την Κ.Α.Π

«Δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να αποκατασταθεί το δίκαιο. Όποιος παράγει σ’ αυτή τη χώρα, όποιος έχει ένα άλφα μέγεθος ζωικό κεφάλαιο, πρέπει να πάρει και ένα άλφα μέγεθος ενισχύσεων και εξισωτικών αποζημιώσεων.
Απογραφή αιγοπροβάτων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απογραφή αιγοπροβάτων

Ο κάτοχος εκτροφής αιγοπροβάτων πρέπει στο διάστημα από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15ης Δεκεμβρίου να απογράψει όλα τα αιγοπρόβατα .