# ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Ασθένειες στην αμυγδαλιά
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες στην αμυγδαλιά

Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε η εµφάνιση των τετρανύχων στην αµυγδαλιά .
«Τί μέλλει γενέσθαι με τις ζημιές στις δενδρώδεις καλλιέργειες του Ν. Σερρών; Επιτακτική η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ»
ΒΟΥΛΗ

«Τί μέλλει γενέσθαι με τις ζημιές στις δενδρώδεις καλλιέργειες του Ν. Σερρών; Επιτακτική η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ»

Στο πρόβλημα της καρπόπτωσης, που θα πλήξει την απόδοση και παραγωγή των δενδρωδών καλλιεργειών και ειδικότερα της αμυγδαλιάς .
 Ευρύτομο Αμυγδαλιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ευρύτομο Αμυγδαλιάς

Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομικά ζημιά  στους   αμυγδαλοπαραγωγούς.