Αμυγδαλια

Καλλιέργειες

Αμυγδαλιά: Ποιες είναι οι ασθένειες της

Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενειών της αμυγδαλιάς.


Ασθένειες στην αμυγδαλιά

Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε η εµφάνιση των τετρανύχων στην αµυγδαλιά .

«Τί μέλλει γενέσθαι με τις ζημιές στις δενδρώδεις καλλιέργειες του Ν. Σερρών; Επιτακτική η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ»

Στο πρόβλημα της καρπόπτωσης, που θα πλήξει την απόδοση και παραγωγή των δενδρωδών καλλιεργειών και ειδικότερα της αμυγδαλιάς .

Ευρύτομο Αμυγδαλιάς

Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομικά ζημιά  στους   αμυγδαλοπαραγωγούς.

Γιατί εξαιρέθηκαν από τις αποζημιώσεις ΠΣΕΑ του 2017 οι αμυγδαλοπαραγωγοί της Λάρισας;

Να επανεξεταστεί η δυνατότητα αποζημίωσης μέσω κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ στους αμυγδαλοπαραγωγούς του νομού Λάρισας.

Ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποζημίωση των αμυγδαλοπαραγωγών

Η παραγωγή των αμυγδάλων ήταν σχεδόν μηδενική και σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται στους παραγωγούς.

Να ενταχθούν οι ζημιές στις αμυγδαλιές στα ΠΣΕΑ

Να διερευνηθεί η δυνατότητα να ενταχθεί η ζημιά σχετικά των παραγωγών αμυγδαλιάς του Δήμου σε πρόγραμμα ΠΣΕΑ.

Επίκαιρη φυτοπροστασία σε πυρηνόκαρπα και αχλαδιά

Να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών.