Ανακυκλωση

Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης για το 2013

Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας χαρακτηρίστηκαν από δυσκολίες και σημαντικές προκλήσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Οι μπαταρίες…συνεδριάζουν

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών Re-Battery AE, διοργανώνει θεματική εκδήλωση με θέμα: «Ο οικονομικός χώρος της μπαταρίας από την εισαγωγή μέχρι την ανακύκλωση» .

Συνεργασία Ελλάδας Λουξεμβούργου για θέματα ανακύκλωσης

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα εννέα διαφορετικά σειριακά τμήματα των εγκαταστάσεων SuperDrecksKëscht, όπου ανακυκλώνεται το σύνολο των απορριμμάτων του Λουξεμβούργου.

Η ανακύκλωση ενός κουτιού αλουμινίου εξοικονομεί ενέργεια

Η ανακύκλωση ενός κουτιού αλουμινίου εξοικονομεί ενέργεια, ικανή για να λειτουργήσει μία τηλεόραση τρεις ώρες.