Ανακυκλωση

Οι μπαταρίες…συνεδριάζουν

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών Re-Battery AE, διοργανώνει θεματική εκδήλωση με θέμα: «Ο οικονομικός χώρος της μπαταρίας από την εισαγωγή μέχρι την ανακύκλωση» .

Συνεργασία Ελλάδας Λουξεμβούργου για θέματα ανακύκλωσης

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα εννέα διαφορετικά σειριακά τμήματα των εγκαταστάσεων SuperDrecksKëscht, όπου ανακυκλώνεται το σύνολο των απορριμμάτων του Λουξεμβούργου.

Η ανακύκλωση ενός κουτιού αλουμινίου εξοικονομεί ενέργεια

Η ανακύκλωση ενός κουτιού αλουμινίου εξοικονομεί ενέργεια, ικανή για να λειτουργήσει μία τηλεόραση τρεις ώρες.