Δικαιώματα

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων λόγω των τρεχουσών εξελίξεων

Από τη νομοθεσία μας σήμερα στους εργοδότες που αδυνατούν να απασχολήσουν το προσωπικό τους.

Ανάγκη ενημερωτικής εκστρατείας για τα υφιστάμενα δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων φύτευσης, δεδομένης και της εκπνοής ισχύος τους την 31/12/2015.

Ενημέρωση για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινδυνεύουν να χάσουν αυτά τα δικαιώματα και την ενίσχυση που τους αναλογεί.

Μεταβιβάσεις περσινών Δικαιωμάτων

Οι αποδέκτες περσινών μεταβιβάσεων κινδυνεύουν να χάσουν τα Δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

Διασφάλιση δικαιωμάτων ενίσχυσης στις πλημμυρισμένες περιοχές

Η παράταση είναι αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2015

Υποχρέωση υποβολής αίτησης μεταβολών έχουν οι γεωργοί σε περίπτωση κληρονομιάς εκμετάλλευσης.

Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου 2015

Παραμένουν σε ισχύ οι παρισινές αιτήσεις και θα ενεργοποιηθούν σε οποιαδήποτε κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό.

Μεταβολές των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2015

Με υπουργική απόφαση καθαρίσθηκε η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

Δεν υποβάλλονται φέτος αιτήσεις για δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό

Πρόβλεψη μετατροπής των δικαιωμάτων φύτευσης που βρίσκονται στα χέρια των αμπελουργών σε άδειες φύτευσης μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015

Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015 για την Π.Ε. Αχαΐας με το συνολικό αριθμό των 89,5 στρεμμάτων.

Γ.Ρωμανιάς : Δεν θίγονται θεμελιωμένα δικαιώματα

Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την πληρωμή των συντάξεων του Μαΐου.