# ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΕ: Απαλλαγή μικρών αγροτών από κυρώσεις και ελέγχους ΚΑΠ - Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή γεωργία;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΕ: Απαλλαγή μικρών αγροτών από κυρώσεις και ελέγχους ΚΑΠ - Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή γεωργία;

Σύμφωνα με την πρόταση, οι αγρότες με εκμεταλλεύσεις μικρότερες από 10 στρέμματα έως 100 στρέμματα θα εξαιρεθούν από τους ελέγχους και τις κυρώσεις που σχετίζονται με την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών της ΚΑΠ.