# ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Γ. Αρβανιτίδης: Για την μικροχρηματοδότηση των επιχειρήσεων
ΒΟΥΛΗ

Γ. Αρβανιτίδης: Για την μικροχρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η Κυβέρνηση όπως και με την ανάπτυξη των ΑΠΕ έτσι ακριβώς και με την χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, ενόψει της μεγάλης ύφεσης, οδηγεί τα πράγματα και τις καταστάσεις ώστε να μείνουν λίγοι και ισχυροί στον κάθε κλάδο.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Το νέο χρηματοδοτικό σχέδιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Το νέο χρηματοδοτικό σχέδιο

Ένα νέο Ταμείο με στόχο τη διευκόλυνση της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες, προκειμένου να ξεκινήσει ένα εγκεκριμένο έργο με επιδότηση ΕΣΠΑ και ένα νέο πρόγραμμα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα