Γεωργικοί

Ειδήσεις

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των Γεωργικών Συμβούλων

Συνολικά υποβλήθηκαν 3.665 αιτήσεις, εκ των οποίων 2.958 από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή ανέργους και 707 από εργαζόμενους στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.