Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της γεωργίας από το διάστημα φτιάχνει η Αυστραλία

Το SmartSat Cooperative Research Center (CRC), το διαστημικό ερευνητικό κέντρο της Αυστραλίας, ξεκίνησε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα, το Maya Nula, για την ανάπτυξη της ικανότητας Αυστραλιανής δορυφορικής Παρατήρησης της Γης (EO) για την προώθηση της αγροτικής βιομηχανίας της Αυστραλίας.

Το όνομα Maya Nula, που μεταφράζεται σε «μάτια εδώ, εκεί, παντού» στη γλώσσα Dharug του έθνους Eora, στοχεύει στη δημιουργία μιας ικανότητας γεωργικής νοημοσύνης από το διάστημα.

Η πρωτοβουλία του SmartSat θα διευκολύνει καινοτόμα ερευνητικά έργα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης των Αυστραλών αγροτών να μειώσουν τον κίνδυνο και να ενισχύσουν τη γεωργική παραγωγικότητα μέσω φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει την εφαρμογή και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με βελτιωμένες ανθεκτικές στο κλίμα και βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Η SmartSat θα αναπτύξει μια σειρά έργων για την παροχή ενός εργαλείου μέτρησης, αναφοράς και επαλήθευσης (MRV) για την επικοινωνία βιώσιμων γεωργικών πρακτικών σχετικά με την υγεία του εδάφους, τις συνθήκες των καλλιεργειών, τη βιοασφάλεια και το περιβάλλον. Τα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν από ερευνητικούς οργανισμούς, κυβέρνηση και βιομηχανία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SmartSat, καθηγητής Andy Koronios, λέει ότι τα διαστημικά στοιχεία σε συνδυασμό με την τεχνολογία επίγειων αισθητήρων μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των καλλιεργειών και στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων μοντέλων πρόβλεψης για την καλύτερη καθοδήγηση των εμπορικών αποτελεσμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος μας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις