4ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

 

1.

 

Στόχοι

 

1.1

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2

Αφορά στο διάστημα της πλήρους καρποφορίας και του ανοίγματος των καρυδιών και στη δημιουργία της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3

Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

 

2.

 

Διαπιστώσεις

 

2.1

Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρποφορίας και του ανοίγματος των καρυδιών, που στις πρώιμες καλλιέργειες φθάνει και το 15%. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς παρακολουθεί την πορεία εμφάνισης του πράσινου σκουληκιού με την τοποθέτηση παγίδων στις περιοχές Μ.Στέρνας, Άσπρου, Ν.Καβάλας και Αγ.Πέτρου, ενώ για το ρόδινο σκουλήκι στις περιοχές Μ.Στέρνας, Τούμπας- Ευρωπού, Πολύπετρου και Αγ.Πέτρου.

Από τον τελευταίο έλεγχο των παγίδων προκύπτει ότι ο πληθυσμός του πράσινου σκουληκιού είναι μικρός, ενώ δε  διαπιστώθηκε η ύπαρξη πράσινων σκουληκιών στις καλλιέργειες

2.2

Η πτήση του ρόδινου σκουληκιού συνεχίζεται με μικρούς πληθυσμούς στις περιοχές Μ.Στέρνας, με μέτριους  στις περιοχές της Τούμπας – Ευρωπού και του Πολυπέτρου, ενώ παρατηρούνται υψηλές συλλήψεις ρόδινου σκουληκιού στην περιοχή του Αγίου Πέτρου. Να σημειωθεί ότι στις δειγματοληψίες δε βρέθηκαν προσβολές από ρόδινο σκουλήκι σε νεαρά καρύδια.

 

 

3.

 

Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

 

3.1

Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί που έχουν όψιμες καλλιέργειες να τις ελέγχουν με προσοχή τουλάχιστον κάθε 2-3 ημέρες για την ύπαρξη ρόδινου σκουληκιού. Εάν διαπιστωθεί παρουσία ρόδινου σκουληκιού σε νεαρά καρύδια πάνω από 5-8% μόνο τότε πρέπει να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Να σημειωθεί ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται σε νεαρά καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων (καρύδια πράσινα, ελαστικά στην πίεση, σπογγώδη, όχι νερουλά και όχι σκληρά). Η λήψη των καρυδιών δεν θα πρέπει να γίνεται από ψηλά και χυμώδη φυτά που βρίσκονται στις άκρες του χωραφιού.

Οι πρώιμες καλλιέργειες δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα, αφού έχουν ξεπεράσει το ευαίσθητο στάδιο για τις προσβολές.

 

3.2

Εφαρμόζεται χημική αποφύλλωση όταν είναι ανοιχτό το 60% των καρυδιών με τα εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα.

Η αποφύλλωση κρίνεται υποχρεωτική διότι διευκολύνεται η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βάμβακος, ώστε αυτό να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ξένες ύλες και πράσινους χρωματισμούς των ινών από τη σύνθλιψη των φύλλων με τις ίνες στα αδράχτια της μηχανής.

Επιπλέον πρέπει τα καρύδια στο 60% του συνόλου τους να είναι ανοιχτά κατά την επέμβαση ώστε το υπόλοιπο 20-30% των καρυδιών να είναι φυσιολογικά ώριμα. Έχει μεγάλη σημασία διότι εάν επέμβουμε όταν το ποσοστό των ανοιχτών είναι κάτω από 60%, τότε ένα ποσοστό καρυδιών είναι ανώριμα και θα ανοίξουν με ίνες ανώριμες (εμφάνιση συσπόρου καραμέλας) με πρόβλημα στην ποιότητα και με αυξημένη υγρασία καθώς και προβλήματα που προκύπτουν στην αποθήκευση και στην εκκόκκιση.

Πρέπει να ακολουθηθούν ακριβώς οι οδηγίες εφαρμογής για επιτυχή αποφύλλωση (φυλλόπτωση) διότι μη επιτυχής αποφύλλωση, ξηραίνει τα φύλλα χωρίς να πέσουν, οπότε αυτά τρίβονται και κολλάνε στο σύσπορο, και δύσκολα φεύγουν από τα καθαριστήρια των ινών στο εκκοκκιστήριο και η συνεχής ροή του εκκοκκισμένου από σειρά καθαριστηρίων, δημιουργεί ανεπιθύμητα Neps (κομπάκια) στις ίνες.

 

4.

 

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

 

4.1

Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας στην καλλιέργειά τους και διαπίστωσης ύπαρξης σκουληκιών πάνω από το όριο επέμβασης. Σε  περίπτωση που έχει προηγηθεί προηγούμενος ψεκασμός θα πρέπει να επιλεγούν εντομοκτόνα με διαφορετική δράση κατά των εντόμων, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του εθισμού των εντόμων και η αύξηση της ανθεκτικότητά τους.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια και το παθογόνο  και να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προστατευτικά μέτρα για τον ψεκαστή αλλά και να επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να μην πετούν οι μέλισσες και να μην υπάρχει άνεμος.

Τα εγκεκριμ
ένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μ
έσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομ
ένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί
μων  (http://wwww.minagric.gr/syspest/).

 

 

4.2

Πριν τον ψεκασμό συνιστάται το προσεκτικό διάβασμα των οδηγιών της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή τους.

 

4.3

Οι παραγωγοί μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/BAMBAKI/Georgikes_Proeidop/bambaki_georgikes_proid2016/fitoprostasia_bambaki_2016.pdf και να ενημερωθούν για τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια. Επίσης όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις γεωργικές προειδοποιήσεις που εκδίδει η ΔΑΟΚ Κιλκίς μπορούν  να στείλουν το email τους στο [email protected].

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις