# ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στη Βαμβακοκαλλιέργεια
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στη Βαμβακοκαλλιέργεια

Δεδομένου ότι η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν (τα οποία θα δώσουν την πρώτη γενεά την επόμενη άνοιξη) είναι σημαντικός παράγοντας ελέγχου του εντόμου για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.