Αλιείς και υδατοκαλλιεργητές θα αποζημιωθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Αλιείς και υδατοκαλλιεργητές θα αποζημιωθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη την συμφωνία που πέτυχαν οι διαπραγματευτές του ΕΚ με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την παροχή οικονομικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ με στόχο την άμβλυνση των συνεπειών του πολέμου, με 620 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 9 αποχές.

Το μέτρο θα στηρίξει τους αλιείς που αναγκάστηκαν να παύσουν τις δραστηριότητές τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και των παραγωγών και επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι δραστηριότητες διαταράχθηκαν λόγω της ρωσικής επίθεσης. Επίσης, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με το Συμβούλιο να τροποποιήσουν την πρόταση ώστε να συμπεριληφθούν επιχειρήσεις και παραγωγοί των οποίων η οικονομική βιωσιμότητα επηρεάστηκε αρνητικά από τον πόλεμο και στον τομέα της μεταποίησης.

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν τους κανόνες και να χρησιμοποιήσουν τους υπόλοιπους διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Η αποζημίωση θα καλύπτει το απολεσθέν εισόδημά των παρόχων και των παραγωγών, καθώς και τα πρόσθετα κόστη που συνεπάγεται ο πόλεμος, όπως η αύξηση των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών και των ιχθυοτροφών.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, δηλαδή από όταν ξεκίνησε η ρωσική επίθεση, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%.

Δηλώσεις

«Το πακέτο χρηματοδότησης θα επιτρέψει τη χρήση πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης για τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ειδικότερα, θα διατεθεί χρηματοδότηση για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους, της απώλειας εισοδήματος και της αποθήκευσης προϊόντων, καθώς και για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά το τελευταίο μέτρο, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ενίσχυση θα επεκταθεί σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν προσωρινά να συνεχίσουν την αλιεία λόγω οικονομικών περιορισμών», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Nuno Melo (ΕΛΚ, Πορτογαλία) μετά την ψηφοφορία.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση από την ολομέλεια, το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει επίσημα την συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ ύστερα από τη δημοσίευσή της στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Το 2019 ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ απασχολούσε 129.540 αλιείς και αποτελείτο συνολικά από 73.983 σκάφη. Η υδατοκαλλιέργεια απασχολούσε περίπου 75.000 άτομα, με τη μεταποιητική βιομηχανία να περιλαμβάνει περίπου 3.500 επιχειρήσεις. Μέρος του στόλου της ΕΕ έχει παύσει τις δραστηριότητές του λόγω της μείωσης της κερδοφορίας και της αύξησης των τιμών των θαλάσσιων καυσίμων και των ιχθυοτροφών ως αποτέλεσμα του πολέμου. Η αλυσίδα εφοδιασμού και η διατάραξη της αγοράς έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις που έγιναν αισθητές στους τομείς της ιχθυοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις