# ΑΛΙΕΙΑ

Πως θα διατεθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενίσχυση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πως θα διατεθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενίσχυση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Το ελληνικό πρόγραμμα ΕΤΘΑΥ θα συμβάλει στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
ΕΕ: ενέκρινε  363,7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: ενέκρινε 363,7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Το συνολικό ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για την Ελλάδα ανέρχεται σε 519,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 363,7 εκατ. ευρώ.
Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2023
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2023

Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια εργαλεία που εισήχθησαν στις αλιευτικές δυνατότητες του 2022 με βάση τις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.