Κρατική αρωγή: 236 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί σε αγρότες και επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές τους στον εξοπλισμό τους, στα πάγιά τους, στο έγγειο κεφάλαιο και άλλα σχετικά από τις ίδιες φυσικές καταστροφές. Το πλαίσιο περιλαμβάνει (α) τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, (β) τη χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε), και (γ) τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την προκαταβολή που χορηγήθηκε), που φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ.

Έτσι, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα, έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2023 η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024, καταβλήθηκαν 3.191.509,00 ευρώ, ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 790 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Με την ανωτέρω πληρωμή έχουν καταβληθεί συνολικά 53.795.893,22 ευρώ, ως προκαταβολή, προς 6.420 δικαιούχους.

Παράλληλα, σε 3.941 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 12.547.000,00 ευρώ, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 10.361 δικαιούχους με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να φτάνει τα 66.342.893,22 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι συνολικά, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, τόσο για την πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, όσο και για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά και την αποζημίωση οικοσκευής, έχουν καταβληθεί 182,3 εκατ. ευρώ σε 50.466 περιπτώσεις δικαιούχων. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και τα ποσά των προκαταβολών του 50% της κρατικής αρωγής, έχουν καταβληθεί συνολικά 236 εκατ. ευρώ σε περίπου 57.000 περιπτώσεις δικαιούχων, από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής μετά τις πλημμύρες του 2023.

Σε συνέχεια της πρόσφατης καταβολής, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε «μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής για 10.361 επιχειρήσεις και αγρότες, προκαταβολής που αντιστοιχεί σε 66,3 εκατ. ευρώ, μετά τις πλημμύρες του 2023. Επί της ουσίας, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε χρόνους και φόρτους που απέχουν παρασάγγας από το παρελθόν, επιτυγχάνουν να δρομολογούν τις καταβολές της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής εντός περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των στοιχείων των δικαιούχων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες μετά την ολοκληρωμένη υποβολή των στοιχείων από τις υπηρεσίες και τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας καταβάλλεται το 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης. Μία προκαταβολή που μπορεί να φτάσει και τις 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση ή ανά αγροτική εκμετάλλευση. Σημειώνεται ότι συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη την προκαταβολή και την πρώτη αρωγή, έχουν καταβληθεί από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής περίπου 236 εκατ. ευρώ για την στήριξη επιχειρήσεων, αγροτών και νοικοκυριών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Στόχος μας είναι, σε ένα πλαίσιο στενότατης συνεργασίας με τις Περιφέρειες, να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο χορήγησης των προκαταβολών του 50% της κρατικής αρωγής κατά τους επόμενους δυο μήνες, ώστε να προχωρήσει η πληρωμή της τελικής επιχορήγησης. Όπως δρομολογείται ήδη για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων και των αγροτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023.».

Συνεπώς, η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, τόσο με καταβολές πρώτης αρωγής, όσο και με καταβολές της προκαταβολής του 50% της τελικής επιχορήγησης ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από τις Περιφέρειες.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις