# ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

Κρατική αρωγή 70% για πλημμυρισμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Κρατική αρωγή 70% για πλημμυρισμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή, με την επιχορήγηση να αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό.