«Η αλιεία στη νέα ψηφιακή εποχή»


Άρθρο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ».

Η αλιεία είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για την κοινωνική και οικονομική συνοχή των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Παρά το γεγονός της ανέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, οι εφαρμογές της στην αλιεία της χώρας μας ήταν ελάχιστες. Σχεδόν το σύνολο των συνεχώς αυξανόμενων πληροφοριών (αιτήσεις για αλιευτικές άδειες, έκδοση πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και εξαγωγές των αλιευτικών προϊόντων, εκφορτώσεις αλιευμάτων κτλ.), γίνονταν χειρόγραφα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλος γραφειοκρατικός γολγοθάς για τους αλιείς, τους υδατοκαλλιεργητές και τους εμπόρους των αλιευτικών προϊόντων.

Παράλληλα, το υπάρχον σύστημα δεν παρείχε τα απαραίτητα δεδομένα (οικονομικά, παραγωγής κ.ά) στη Διοίκηση, καθώς υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στη συλλογή των δεδομένων από τις κατά τόπους υπηρεσίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αξιολόγηση μη επαρκών στοιχείων, κατά τη διεργασία λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση, που δρούσε ως αρνητικός παράγοντας στην εξέλιξη του τομέα.

Εδώ και ένα χρόνο έχει αρχίσει να υλοποιείται ένα σημαντικό έργο «ψηφιοποίησης» του τομέα. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι γίνεται μια πρωτόγνωρη «μηχανογράφηση» της αλιείας. Το έργο υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό 927.051€ χωρίς ΦΠΑ με 90% χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους και 10% εθνικούς.

Η πλατφόρμα αυτή θα περιλαμβάνει δεδομένα από την καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων, κατά την εκφόρτωση και μεταφόρτωση των αλιευτικών προϊόντων, μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής  ERS (Electronic Reporting System) που θα δοθεί δωρεάν στους υπόχρεους αλιείς, επιπλέον έργο προϋπολογισμού 4.500.000 €, ενώ θα υπάρχει και διαλειτουργικότητα του συστήματος με το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ).

Καταγραφή

Επίσης μέσω της πλατφόρμας θα γίνεται καταγραφή των διαδικασιών που αφορούν στην εμπορία των αλιευτικών προϊόντων, ενώ μέσω της διαλειτουργίας της με το σύστημα των τελωνείων (ΓΓΠΣ), οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν εύκολα να λαμβάνουν Πιστοποιητικά Αλιευμάτων με ηλεκτρονική επικύρωση για τις εισαγωγές και Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά για τις εξαγωγές.

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται και οι δράσεις που υποστηρίζει και προωθεί το Υπουργείο για ίδρυση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ιχθυοσκαλών σε όλη την ελληνική Επικράτεια, καθότι αυτές οι δομές δέχονται το μεγαλύτερο όγκο των αλιευμάτων στη χώρα μας. Τέλος, μια ακόμη καινοτομία της πλατφόρμας είναι η καταγραφή των ελέγχων και των αναφορών που αφορούν στο σύνολο των αλιευτικών δραστηριοτήτων (αλιεία, εμπορία κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διασταυρώνονται γρήγορα και ψηφιακά οι υπότροποι παραβάσεων, ενώ θα διευκολυνθούν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, καθότι θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος έκδοσης αδειών (πχ. άδειες αλιείας τόνου, ξιφία κτλ.).

Στόχος μας η μείωση του κόστους ελέγχου της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων, εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη γεωπληροφορική. Το ΟΣΠΑ θα συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας και συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας υπηρεσιών αλιείας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, στην παρακολούθηση πολυετών σχεδίων διαχείρισης και σχεδίων αποκατάστασης συγκεκριμένων ειδών, στην αξιοποίηση τεχνολογικών υποδομών για την αυτόματη συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών και επικύρωση δεδομένων, μέσω υλοποίησης διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων όλων των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο και ως εκ τούτου και στη βελτίωση της εικόνας της χώρας μας απέναντι στην Ε.Ε.

Μέσω της ευρυζωνικότητας που προωθεί η κυβέρνηση και το ΥπΑΑΤ, ακόμα στις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές (στις λεγόμενες λευκές περιοχές), οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (αλιείς, έμποροι κτλ.) θα μπορούν μέσω του συστήματος να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, ενώ θα υπάρχει ειδικό ασφαλές τμήμα, προσβάσιμο για το κοινό για επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, μέσω του ΟΣΠΑ θα διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες διαχείρισης της αλιείας, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η αποτροπή και η πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι τον Ιούνιο του 2014, ενώ πλήρης λειτουργία θα επιτευχθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Ήδη το έργο είναι σε πολύ καλό στάδιο υλοποίησης και βρισκόμαστε 6 μήνες μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Αναβάθμιση

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΣΠΑ, έρχεται ως απόρροια της προσπάθειας που κάνουμε στο ΥπΑΑΤ, για την ψηφιακή αναβάθμιση του υπουργείου και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, υλοποιεί δράσεις, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τους πολίτες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, καταναλωτές στη μορφή του one-stop-shop.

Όλα αυτά τα συστήματα θα συνδυάζονται και με τον ψηφιακό χάρτη, δηλαδή με τις γεωχωρικές πληροφορίες του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), πράγμα που θα καταστήσει τα ψηφιακά συστήματα του ΥΠΑΑΤ πιο χρήσιμα. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΚΑΠ οι ψηφιακοί χάρτες θα ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια με αποτέλεσμα να καταγράφονται οι μεταβολές και τα γεωχωρικά στοιχεία να είναι επικαιροποιημένα.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις