Τηλεδιάσκεψη: Τι μας δίδαξε η πανδημία για την γεωργία και τη διατροφή;

Έναρξη: Πέμπτη 4 Ιουνίου, 2020, 19.00-20.30

Σύνδεση ΖΟΟΜ: https://slu-se.zoom.us/j/64401046913

"Τι μας δίδαξε η πανδημία για την γεωργία και τη διατροφή;

Ευρωπαϊκές πολιτικές και Ελληνική διαχείριση"

Στην πρώτη από τις παρεμβάσεις των Αγροτικών Διαλόγων, επικεντρωνόμαστε στην ευρωπαϊκή και εσωτερική διάσταση της κρίσης. Συζητάμε για τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή αντίδραση, τα μέτρα στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα και την επικαιροποίηση των πολιτικών της νέας ΚΑΠ και της Στρατηγικής “Aπό το Aγρόκτημα στο Πιάτο”. Συζητάμε για την κρίση στην Ελλάδα, τα χαρακτηριστικά της και τα μέτρα πολιτικής για την στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα.

Συζητούν:

Κώστας Καραντινινής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών (SLU), Σουηδία

Χαράλαμπος Κασίμης, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κώστας Σκρέκας, Υφυπουργός, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής, Διεύθυνση Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

συνδιοργάνωση: omfalos.org

Δείτε επίσης