«Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα: Ο ρόλος των πολιτών στη διαμόρφωση μιας Πράσινης και Δίκαιης Ευρώπης»

Το  EESD Forum 2022, το Φόρουμ για την Ευρώπη, την Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η μόνη ετήσια πλατφόρμα διαβούλευσης και ενημέρωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα, συνεχίζεται με την μεγάλη εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα με κεντρικό ομιλητή τον Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Εθνικό Συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα και μέλος της Οργάνωσης Γη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, στις 19:00, στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, ο κος Μαχαίρας, συνοδευόμενος από εκπροσώπους των διοργανωτών, θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με τις τοπικές αρχές, τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις, μαθητές, φοιτητές και νέους, με σκοπό να ενημερωθεί για τις ανησυχίες τους για το Κλίμα αλλά και να καταγράψει τις ιδέες τους και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη Ρόδο.

 

Το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα/EU ClimatePact. Το Σύμφωνο αυτό είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην κινητοποίηση των πολιτών, κοινοτήτων και οργανισμών ώστε να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια δίκαιη, υγιή, βιώσιμη και ευημερούσα κοινωνία, αλλά και στο να επανορθώσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τη Φύση. Πέραν των νομοθεσιών και προγραμμάτων που απαιτούνται για μία Πράσινη και Δίκαιη Μετάβαση, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα επιτύχουν μόνο εάν υπάρξει ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό και  υλοποίηση τους από όλη την κοινωνία.

Το Σύμφωνο για το Κλίμα, λοιπόν, παρέχει ένα χώρο για τους πολίτες και τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών να συνδεθούν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συλλογικά μικρές και μεγάλες κλιματικές λύσεις. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, το Σύμφωνο ευελπιστεί να πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπό των δράσεων αυτών.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια ευέλικτη πρωτοβουλία και το περιεχόμενό του εξελίσσεται με βάση τις ιδέες και τις συνεισφορές των ανθρώπων και των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό, για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις