# ΚΛΙΜΑ

Οι ενεργειακές επιχειρήσεις προετοιμάζονται να επιτύχουν νέο στόχο για το κλίμα το 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ενεργειακές επιχειρήσεις προετοιμάζονται να επιτύχουν νέο στόχο για το κλίμα το 2030

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικές ανησυχίες: προετοιμασία του δικτύου για διαλείπουσα παροχή ανανεώσιμης ενέργειας και ενημέρωση αγωγών φυσικού αερίου
Ο Μακρόν και η σύμβαση των πολιτών διαιρέθηκαν σε θέματα κλίματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Μακρόν και η σύμβαση των πολιτών διαιρέθηκαν σε θέματα κλίματος

Στο τέλος των τεταμένων συζητήσεων με τους 150 πολίτες, στους οποίους ανατέθηκε η κυβέρνηση να προτείνει τρόπους με τους οποίους η Γαλλία θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ο Macron ανακοίνωσε ότι θα υιοθετήσει μια από την πρόταση τους