«Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης»
«Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης»

Την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022,  στις 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης – διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση θεματικού σχεδίου διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, Υπομέτρο 7.1 (κωδικός MIS 0022033673) και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η ημερίδα διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης,  αποτελεί τμήμα της πρώτης (Α’) φάσης του έργου και στοχεύει στην ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση ενός Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον τομέα της γεωργίας-συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας– σε συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης:

  1. Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του όρους Ψηλορείτη [GR4310009 Κρουσώνας – Βρωμόνερο Ίδης, GR4330006 Σώρος – Αγκάθι – Κέδρος και GR4330009 όρος Ψηλορείτης (ΝΔ Τμήμα)].
  2. Τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας του όρους Δίκτη (GR4320010 Λάζαρος κορυφή – Μαδάρα Δίκτης), και
  3. Τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας των Αστερούσιων ορέων [GR4310013 Αστερούσια όρη (Κόφινας)].

Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, σε συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλλει η διαχείριση της τρέχουσας πανδημίας COVID-19.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις