Λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων εκλεξιμότητας και προτεραιότητας των νέων Αδειών Φύτευσης

Εγκύκλιο εξέδωσε (2224/51782/27.4.2016) το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και την μεθοδολογία επαληθεύσεων και κατάταξης των αιτήσεων για τις νέες ΄Αδειες Φύτευσης κατ΄ εφαρμογή της ΥΑ 1012/21063?18.2.2016, όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

Τα κριτήρια προτεραιότητας ενεργοποιούνται αφού το σύνολο των αιτήσεων ως προς τις εκτάσεις υπερέβη το ποσοστό 1% της εθνικής επιφάνειας με αμπελώνες (περίπου 6450 στρέμματα), με τις εκτάσεις που ζήτησαν οι αιτούντες να ανέρχονται στα 25.023 στρέμματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ΄Αδεια Φύτευσης πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός της επόμενης τριετίας από την χορήγησή της, διάστημα εντός του οποίου θα κριθεί από την Commission και το ελληνικό αίτημα για την επιχορήγηση των νέων Αδειών Φύτευσης με τις επιδοτήσεις της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Ακολουθεί η εγκύκλιος

 

Δείτε επίσης