Επιχορήγηση έως και 10.000 ευρώ για ηλεκτρονικό επιχειρείν στον αγροτικό τομέα

Επιχορήγηση έως και 10.000 ευρώ προκειμένου να αναβαθμιστούν ηλεκτρονικά και συνεπώς να στραφούν στο «ηλεκτρονικό επιχειρείν» μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου στους τομείς της μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα, της βιομηχανία της εμπειρίας, του τουρισμού, του πολιτισμού, της δημιουργική βιομηχανία, της υγείας και ευεξίας.

Ειδικότερα, βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e - business)», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 - 2020, είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. 

Η δράση αφορά ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α.

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.400.000 ευρώ και στόχος είναι να ενισχυθούν περίπου 400 επιχειρήσεις.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται από 6.000 έως 12.500 ευρώ και το ύψος της επιδότησης είναι δυνατό να ανέλθει στο 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι αν η επενδυτική πρόταση είναι μικρότερη των 6.000 ευρώ δεν θα εντάσσεται στο πρόγραμμα. Αντίθετα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 12.500 ευρώ, ωστόσο, το υπερβάλλον ποσό δεν θα επιδοτηθεί.

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν τις παρακάτω δραστηριότητες:
Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(5): Ψηφιακή Προβολή - Διαφήμιση

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) «άνοιξε» στις 24/4/2018 και κλείνει στις 29/6/2018.

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 2/7/2018, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις