Προκήρυξη προγράμματος νέων αγροτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια της σχετικής προδημοσίευσης, έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 3764/24-9-2021 Προκήρυξη της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 :

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 »

               Εφαρμόζεται σε όλη την Π.Ε. Σερρών και αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 35.000 έως 40.000 € και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις (70% με την ένταξη και 30% με την ολοκλήρωση).

               Δικαίωμα υποβολής αίτησης  έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

·         Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.

·         Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το 18μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

·         Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

·         Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 €.

·         Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να την διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.

·         Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος προγραμμάτων νέων γεωργών.

·         Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.

·         Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

·         Η γεωργική του εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας. (Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων).

·         Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021, με συνολική τυπική απόδοση τουλάχιστον 12.000 €.

·         Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.

·         Ο δικαιούχος, από το επόμενο ημερολογιακό έτος από το εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο , να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο.

Ο Νέος Γεωργός που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, αναλαμβάνει την δέσμευση παραμονής ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης για 7 ή 8 χρόνια.

               Οι υποψήφιοι, σε συνεργασία με τους μελετητές, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, από 29 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2021.

               Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

               α) Στην υπηρεσία μας:  τηλ: 23213 -55207, 55211, 55232.

               β) Στους μελετητές - γεωργικούς συμβούλους, σε συνεργασία με τους οποίους θα συντάξουν και τον φάκελο - αίτησή τους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις