Ανακοινώθηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των νέων Αγροτών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου

Ανακοινώθηκαν από τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου τα αποτελέσματα του νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο πρόγραμμα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης των Νέων Αγροτών κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Πιο αναλυτικά μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων, στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου εντάσσονται:

- 660 δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 25.355.000 ευρώ, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

- 4 εν δυνάμει δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 150.000 ευρώ, για τους οποίους απαιτείται επιπλέον προσκόμιση των δικαιολογητικών.

- 157 αιτήσεις, που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων.

- 39 αιτήσεις που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου στα επικαιροποιημένα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης, περιλαμβάνεται:

- Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 655 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 24.542.500 ευρώ.

- Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1 δικαιούχο με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 37.500 ευρώ.

- Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Τέλος, οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις