Οδηγίες σε υποψήφιους συνταξιούχους με οφειλές

Με το έγγραφο 302026/19-06-2023 του e-ΕΦΚΑ δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 5036/2023 σε υποψήφιους συνταξιούχους με οφειλές.

Στο ΦΕΚ 77/τ Α’/28.03.2023, δημοσιεύθηκε ο ν. 5036/2023, «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας». Με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ανωτέρω νόμου δόθηκε η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών, μία εκ των οποίων είναι η ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019, υπό προϋποθέσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 26/29.03.2023 του ΚΕΑΟ.

Δεδομένου ότι από το άρθρο 9 του ν.4611/2019, προβλεπόταν δικαίωμα συνταξιοδότησης με υπαγωγή του υποψηφίου συνταξιούχου στην εν λόγω ρύθμιση, το εποπτεύον Υπουργείο κατόπιν σχετικού ερωτήματος, μας διευκρίνισε ότι στις ανωτέρω διατάξεις δύνανται να υπαχθούν όσοι από τους οφειλέτες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4611/2019 και απώλεσαν τη ρύθμιση μέχρι της 1η /2/2023, εφόσον πληρούν τους όρους που τίθενται από τη νέα διάταξη.

Ως εκ τούτου, στα πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση σύνταξης στον eΕΦΚΑ, η οποία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της Διοικητικής Διαδικασίας (σχετ. το αριθμ. Γ51/1/05-03-2019 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων) και τα οποία θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους από την ημερομηνία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 1, ν.4554/2018), εφόσον ως προς το ύψος της οφειλής τους όπως αυτή επαναπροσδιορίζεται μετά την αναβίωση της απολεσθείσας ρύθμισης, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4611/2019 καθώς και του άρθρου 259 του ν.4798/2021. Τέλος, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις του ν.4611/19 ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με τις εγκύκλιους 30/06-06-2019 και 31/12-06-2019, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της εγκύκλιου 58/19-10-2021.

Δείτε εδώ το νόμο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις