# ΟΦΕΙΛΕΣ

ΑΑΔΕ: Τέλος στους συμψηφισμούς μη ληξιπρόθεσμων οφειλών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τέλος στους συμψηφισμούς μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου για επιστροφή ποσών τα οποία αποδίδονται στο Δημόσιο από κατασχέσεις που έχει επιβάλει εις βάρος τους εις χείρας τρίτου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της επιστροφής οφειλές.