Τέλος στην καθυστέρηση των πληρωμών για τους παραγωγούς νωπών αγροτικών προϊόντων

Καθορίστηκε η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίων για νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα με την τροποποίηση του Ν. 4492/2017, η οποία έγινε με τον Ν. 4587/2018, καθορίστηκε η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίων για νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, ο έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό αγρότη, ο οποίος έχει εκδώσει τιμολόγιο (ή έχει γίνει αυτοτιμολόγηση), οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο, ανεξάρτητα από την αξία του, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του.
Η προθεσμία αυτή είναι αυστηρή και δεν μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών. Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη.
Η τροποποίηση του νόμου έχει στόχο να προστατεύσει τους παραγωγούς νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων από την καθυστέρηση των πληρωμών από τους εμπόρους. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των παραγωγών, καθώς τους εμποδίζει να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Υποχρεώσεις αγροτών και εμπόρων

Με την τροποποίηση του νόμου, καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των αγροτών και των εμπόρων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων.

Οι παραγωγοί αγροτών οφείλουν να αναρτούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των τιμολογίων και το «οφειλόμενο ποσό» στην ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Οι έμποροι οφείλουν να ελέγχουν τα στοιχεία αυτά και να εξοφλούν τα τιμολόγια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμολογίου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο έμπορος υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του τιμολογίου.

Σε περίπτωση μη ανάρτησης των στοιχείων των τιμολογίων και του «οφειλόμενου ποσού» στην ψηφιακή υπηρεσία, ο παραγωγός υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.
Η τροποποίηση του Ν. 4492/2017 αποτελεί θετική εξέλιξη για την προστασία των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων. Η αυστηρή προθεσμία εξόφλησης των τιμολογίων θα βοηθήσει τους παραγωγούς να έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τροποποίηση του νόμου δεν σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα λάβουν τα χρήματά τους αμέσως μετά την έκδοση του τιμολογίου. Οι έμποροι θα πρέπει να έχουν χρόνο να ελέγξουν τα στοιχεία και να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, η τροποποίηση του νόμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της κατάστασης των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις