Εξισωτική Αποζημίωση: Τι θα συμβεί σε περίπτωση δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική

Σε 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1067/243916/ 01-08-2023 απόφασης για την «Υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027» (Β’ 4883) προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση:

* Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 10%, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση.

* Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 10% για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης με μείωση κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη διαφορά έκτασης που διαπιστώθηκε.

* Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% και μικρότερο ή ίσο του 30%, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης με μείωση κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη από τη διαφορά που διαπιστώθηκε.

* Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% και μικρότερο ή ίσο του 30%, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς.

* Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και μικρότερο ή ίσο του 50%, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας έκτασης, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς.

* Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και μικρότερο ή ίσο του 50% για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για την σχετική Δράση.

* Εάν η έκταση που δηλώνεται υπερβαίνει την προσδιορισθείσα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% δεν χορηγείται καμία ενίσχυση βάσει της έκτασης για την σχετική Δράση.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις