# ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Εξισωτική αποζημίωση: ένταξη  των  παραδεκτών  αιτήσεων  στήριξης/πληρωμής
ΧΡΗΣΙΜΑ

Εξισωτική αποζημίωση: ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2021, προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση.
Εξισωτική αποζημίωση: Ποιοι εγκρίθηκαν και ποιοι απορρίφθηκαν
ΧΡΗΣΙΜΑ

Εξισωτική αποζημίωση: Ποιοι εγκρίθηκαν και ποιοι απορρίφθηκαν

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν λάβει κωδικό για εφαρμογές ή για την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ή για τα Μέτρα 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 για τα έτη 2014-2021 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.