# ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στα 250 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Εξισωτικής Αποζημίωσης για τις ενισχύσεις έτους 2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στα 250 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Εξισωτικής Αποζημίωσης για τις ενισχύσεις έτους 2022

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων για τους δικαιούχους του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που αφορά στην Εξισωτική Αποζημίωση για τις ενισχύσεις του έτους 2022, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ.