σημαντικα νεα

Υποβολή αιτήσεων  για την αντικατάσταση κυψελών και τις μετακινήσεις τω μελισσοσμηνών για το έτος 2023 ΧΡΗΣΙΜΑ

Υποβολή αιτήσεων για την αντικατάσταση κυψελών και τις μετακινήσεις τω μελισσοσμηνών για το έτος 2023

Χρήσιμα - ΡΟΗ Ειδησεων

2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου ΧΡΗΣΙΜΑ

2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου