Διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι

Κοινό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με την έκθεση με τίτλο “Trends and projections in Europe 2015” («Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη το 2015»)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον σωστό δρόμο με την επίτευξη και την υπερκάλυψη του στόχου της για το 2020 όσον αφορά τη μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Η έκθεση με τίτλο “Trends and projections in Europe 2015” («Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη το 2015») αποκαλύπτει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 23% μεταξύ 1990 και 2014 και έφθασαν στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί.

Οι τελευταίες προβλέψεις των κρατών μελών δείχνουν ότι η ΕΕ έχει στόχο τη μείωση κατά 24% έως το 2020 με τα μέτρα που ισχύουν σήμερα, και κατά 25% με πρόσθετα μέτρα που προγραμματίζονται ήδη στα κράτη μέλη. Η ΕΕ εργάζεται ήδη για την επίτευξη του στόχου της για το 2030 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40%, ως τη συμβολή της ΕΕ στη νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη διάσκεψη του Παρισιού τον Δεκέμβριο.

Ο Επίτροπος κ. MiguelAriasCañete, αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτά μιλούν από μόνα τους. Η ΕΕ επέτυχε να μειώσει τις εκπομπές κατά 23% μεταξύ του 1990 και του 2014, ενώ κατά την ίδια περίοδο η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 46%. Έχουμε αποδείξει με συνέπεια ότι η προστασία του κλίματος και η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζουν. Αποστέλλουμε ισχυρό μήνυμα ενόψει της Διάσκεψης για το κλίμα στο Παρίσι ότι η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της και ότι οι πολιτικές μας για το κλίμα και την ενέργεια είναι αποτελεσματικές. Και έχουμε κάνει ήδη τα πρώτα βήματα προς την εκπλήρωση της δέσμευσης που αναλαμβάνουμε στο Παρίσι με νέες πολιτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν νωρίτερα κατά το τρέχον έτος.»

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΟΠ, κ. HansBruyninckx, δήλωσε: «Οι προσπάθειες της Ευρώπης να μειωθούνοι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέφεραν συγκεκριμένα κέρδη. Η έκθεση μας δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο προς την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα το 2020. Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι, για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το 2030 και το 2050, χρειάζεται θεμελιώδης αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε την ενέργεια στην Ευρώπη».

Στον σωστό δρόμο προς την επίτευξη του στόχου για το 2020 όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Η έκθεση του ΕΟΠ καταδεικνύει ότι, σύμφωνα με κατά προσέγγιση εκτιμήσεις για το 2014, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 4% το 2014 σε σύγκριση με το 2013. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ασυνήθιστα θερμό έτος, γεγονός που μείωσε την ενεργειακή ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ το 2014 ήταν κατά 23% χαμηλότερες των επιπέδων του 1990.

Οι τελευταίες προβλέψεις από τα κράτη μέλη[1] δείχνουν ότι η ΕΕ κατευθύνεται προς μείωση κατά 24% έως το 2020, με τα μέτρα που ισχύουν σήμερα, και προς μείωση κατά 25% με πρόσθετα μέτρα που προγραμματίζονται ήδη στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η ΕΕ είναι επίσης στον σωστό δρόμο προς την επίτευξη του στόχου του πρωτοκόλλου του Κιότο για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, από το 2013 έως το 2020.

Πρόοδος στην επίτευξη του στόχου για το 2030 όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται να συνεχιστούν και μετά το 2020 αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, οι σχεδιαζόμενες μειώσεις εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις εκπομπές έως το 2030 κατά ποσοστό μεταξύ 27% (με τα ισχύοντα μέτρα) και 30% (με πρόσθετα μέτρα που προγραμματίζονται ήδη από τα κράτη μέλη) κάτω από τα επίπεδα του 1990. Συνεπώς, θα χρειαστεί να τεθούν σε εφαρμογή νέες πολιτικές για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 40% έως το 2030. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Juncker στην Ομιλία του σχετικά με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κάνει το πρώτο νομοθετικό βήμα προς την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για το 2030 με την πρότασή της το καλοκαίρι να αναθεωρήσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS).

 

Ποιες είναι οι ενέργειες της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους της για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2020 και το 2030;

Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG)

Εκπομπές σε σχέση με τα επίπεδα του 1990

Στόχοι για το 2020

– 20%

Επίπεδα του 2013

– 19,8 %

Επίπεδα του 2014 (κατά προσέγγιση)

– 23 %

Προβλέψεις των κρατών μελών για το 2020

— 24 % έως — 25 %

Ορισμένα κράτη μέλη βρίσκονται στον σωστό δρόμο

24

Προβλέψεις των κρατών μελών για το 2030

— 27 % έως — 30 %

 

jpg(46 kB)

 

Σύνδεσμοι με εκθέσεις του ΕΟΠ

Έκθεση του ΕΟΠ 04/2015 “Trends and projections in the EU ETS in 2015” («Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη το 2015»)

Τεχνική έκθεση του ΕΟΠ 14/2015 “Trends and projections in the EU ETS in 2015” («Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη το 2015»)

Τεχνική έκθεση 15/2015 του ΕΟΠ “Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2014” («Κατά προσέγγιση απογραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ: κατά προσέγγιση εκτίμηση των ΕΑΘ για το 2014»)

 

Σχετικά με την έκθεση και τον ΕΟΠ

Η παρούσα ετήσια έκθεση του ΕΟΠ παρέχει επικαιροποιημένη αξιολόγηση της προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την ενέργεια.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και η συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας επίκαιρες, στοχευμένες, χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες στους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και στο κοινό. Στο έργο του υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EIONET), στο οποίο συμμετέχουν 39 ευρωπαϊκές χώρες.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις