Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι σημαντική για πάνω από το 90 % των ευρωπαίων πολιτών

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 94 % των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους. Επιπλέον, το 91 % των πολιτών δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 83 % των ερωτηθέντων.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη 3 Μαρτίου, δείχνει ότι οι πολίτες επιθυμούν να γίνουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, και πως πιστεύουν ότι την ευθύνη θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία, οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να «αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας συναλλαγές».

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν μας προκαλούν έκπληξη. Αυτοί ακριβώς είναι οι προβληματισμοί των πολιτών στους οποίους θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις με την Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ότι υπάρχει υποστήριξη για τις θεμελιώδεις αλλαγές που πρόκειται να κάνουμε στην κοινωνία και στην οικονομία μας, και ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή.»

Η αλλαγή του κλίματος, η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα απόβλητα είναι τα τρία σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας. Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) όσων απάντησαν πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινή τους ζωή και υγεία. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών που υπάρχουν στα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να απαιτηθούν θεμελιώδεις αλλαγές. Από τις απαντήσεις που έδωσαν περισσότεροι από 27.000 ερωτηθέντες, διαπιστώνεται σταθερή υποστήριξη για όλα τα προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και της δημιουργίας απορριμμάτων. Τα πορίσματα δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανακύκλωση πλαστικών· η βιομηχανία και οι έμποροι λιανικής θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για μείωση των πλαστικών συσκευασιών· τα άτομα θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε τρόπους μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων τους· και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν περισσότερες και καλύτερες εγκαταστάσεις συλλογής για τα πλαστικά απορρίμματα.

Η έρευνα εξέτασε επίσης τη στάση απέναντι στη βιομηχανία ειδών ένδυσης και διαπίστωσε υψηλά επίπεδα ανησυχίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις συνθήκες εργασίας. Οι απαντήσαντες εκφράζουν την επιθυμία για είδη ένδυσης που διαρκούν περισσότερο και κατασκευάζονται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν·

Τέλος, εκφράστηκε υποστήριξη για άλλα μέτρα, όπως επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για συμμετοχή σε βιώσιμες δραστηριότητες και πιο αυστηρός νομοθετικός έλεγχος.

 Ιστορικό

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019, στα τότε 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Στην έρευνα πήραν μέρος 27.498 άτομα περίπου, προερχόμενα από διάφορες κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, τα οποία απάντησαν σε σχετικές συνεντεύξεις που έγιναν διά ζώσης στο σπίτι τους, στη μητρική τους γλώσσα.

Αυτή η έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου είναι η συνέχεια που δόθηκε σε έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου τον Οκτώβριο του 2017 για το ίδιο θέμα. Πολλά από τα ερωτήματα επαναλαμβάνονται στο παρόν Ειδικό Ευρωβαρόμετρο.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 94 % των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους. Επιπλέον, το 91 % των πολιτών δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 83 % των ερωτηθέντων.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη 3 Μαρτίου, δείχνει ότι οι πολίτες επιθυμούν να γίνουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, και πως πιστεύουν ότι την ευθύνη θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία, οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να «αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας συναλλαγές».

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν μας προκαλούν έκπληξη. Αυτοί ακριβώς είναι οι προβληματισμοί των πολιτών στους οποίους θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις με την Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ότι υπάρχει υποστήριξη για τις θεμελιώδεις αλλαγές που πρόκειται να κάνουμε στην κοινωνία και στην οικονομία μας, και ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή.»

Η αλλαγή του κλίματος, η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα απόβλητα είναι τα τρία σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας. Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) όσων απάντησαν πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινή τους ζωή και υγεία. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών που υπάρχουν στα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να απαιτηθούν θεμελιώδεις αλλαγές. Από τις απαντήσεις που έδωσαν περισσότεροι από 27.000 ερωτηθέντες, διαπιστώνεται σταθερή υποστήριξη για όλα τα προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και της δημιουργίας απορριμμάτων. Τα πορίσματα δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανακύκλωση πλαστικών· η βιομηχανία και οι έμποροι λιανικής θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για μείωση των πλαστικών συσκευασιών· τα άτομα θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε τρόπους μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων τους· και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν περισσότερες και καλύτερες εγκαταστάσεις συλλογής για τα πλαστικά απορρίμματα.

Η έρευνα εξέτασε επίσης τη στάση απέναντι στη βιομηχανία ειδών ένδυσης και διαπίστωσε υψηλά επίπεδα ανησυχίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις συνθήκες εργασίας. Οι απαντήσαντες εκφράζουν την επιθυμία για είδη ένδυσης που διαρκούν περισσότερο και κατασκευάζονται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν·

Τέλος, εκφράστηκε υποστήριξη για άλλα μέτρα, όπως επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για συμμετοχή σε βιώσιμες δραστηριότητες και πιο αυστηρός νομοθετικός έλεγχος.

 Ιστορικό

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019, στα τότε 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Στην έρευνα πήραν μέρος 27.498 άτομα περίπου, προερχόμενα από διάφορες κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, τα οποία απάντησαν σε σχετικές συνεντεύξεις που έγιναν διά ζώσης στο σπίτι τους, στη μητρική τους γλώσσα.

Αυτή η έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου είναι η συνέχεια που δόθηκε σε έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου τον Οκτώβριο του 2017 για το ίδιο θέμα. Πολλά από τα ερωτήματα επαναλαμβάνονται στο παρόν Ειδικό Ευρωβαρόμετρο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις