Πρόγραμμα Life: Στοχεύει να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 12% από την παραγωγή πρόβειου γάλακτος και κρέατος

Το πρόγραμμα έργο LIFE Green Sheep επιδιώκει να διαδώσει πρακτικές μεταξύ των κτηνοτρόφων που θα στοχεύουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από το πρόβειο γάλα και κρέας κατά 12%, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Τα μικρά μηρυκαστικά που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος και γάλακτος παράγουν εκπομπές μεθανίου, υποξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα, που αντιπροσωπεύουν το 7,4% των παγκόσμιων εκπομπών. Ωστόσο, η εκτροφή προβάτων μπορεί επίσης να βοηθήσει στη ρύθμιση του κλίματος μέσω της αποθήκευσης άνθρακα, των κερδών της βιοποικιλότητας και της υποστήριξης της βιοοικονομίας.

Υπάρχουν διάφορες δράσεις που οδηγούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα. Οι πιο σημαντικοί είναι οι δράσεις για τη διαχείριση της αγέλης: μείωση της θνησιμότητας των αρνιών, αύξηση της μακροζωίας των προβατίνων – μειώνοντας έτσι το ποσοστό αντικατάστασης, εξασφάλιση της κατάλληλης κατάστασης του σώματος κατά το ζευγάρωμα και τον τοκετό και αύξηση της αναπαραγωγικής αποτελεσματικότητας (γονιμότητα) κ.λπ.

Το Πρόγραμμα LIFE Green Sheep θα διαρκέσει έως το 2025 και θα προσπαθήσει να μειώσει κατά 12% τις εκπομπές άνθρακα σε περισσότερες από 1.637 εκτροφείς προβάτων σε πέντε χώρες – Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία. Οι εμπλεκόμενες χώρες αντιπροσωπεύουν το 47% της παραγωγής πρόβειου κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 63% της παραγωγής πρόβειου γάλακτος.

Για να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα, το Έργο εστιάζει πρώτα στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για την αξιολόγηση των εκπομπών άνθρακα των προβατοτροφείων. Μεταξύ των 1.637 αγροτών που συμμετείχαν σε αυτήν την παρακολούθηση, επιλέχθηκαν 282 αγροκτήματα για να δοκιμαστεί η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων για τη μείωση του αποτυπώματος του κλίματος, ενώ εκπαιδεύτηκαν και 143 επαγγελματίες σύμβουλοι για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Η ιδιαιτερότητα του έργου LIFE Green Sheep είναι να αναζητήσει τις πιο ευεργετικές ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Μια προσέγγιση που μπορεί να φέρει γρήγορα αποτελέσματα και την προσοχή των αγροτών. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις