# ΚΡΕΑΣ

Χωρίς έλεγχο, κανόνες και λογοδοσία: πώς οι μεγάλες εταιρείες γεωργικών προϊόντων πλουτίζουν εν μέσω κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωρίς έλεγχο, κανόνες και λογοδοσία: πώς οι μεγάλες εταιρείες γεωργικών προϊόντων πλουτίζουν εν μέσω κρίσης

Οι 20 εταιρείες (κολοσσοί σιτηρών, λιπασμάτων, κρέατος και γαλακτοκομικών) παρέδωσαν 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους τους το 2020 και 2021.