Θετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα σε βιομηχανικές περιοχής της χώρας

Προς τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται το πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Πιτσιόρλα. Μέσω του νομοσχεδίου, επιλύονται σημαντικά προβλήματα των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας, αλλά και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτές.

Υπογραμμίζουμε, ότι πάγια θέση του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» αποτελούσε και αποτελεί, η έμπρακτη υποστήριξη της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα και η δημιουργία ευνοϊκότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Στο πνεύμα αυτό, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, επιλύει σημαντικά χρονίζοντα ειδικά προβλήματα της εγχώριας βιομηχανίας και ρυθμίζει ζητήματα που ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Ένα τέτοιο ειδικό πρόβλημα που επιλύθηκε μετά από παρέμβαση του ΣΒΕ, και το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα πολλών επιχειρήσεων μελών του με έδρα σε αρκετές βιομηχανικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, είναι αυτό της παροχής δυνατότητας μεταφοράς του συντελεστή κάλυψης εντός της ίδιας βιομηχανικής περιοχής, από δυο οικόπεδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι όμορα, σε ποσοστό έως 80%. (άρθρο 55Α: Ειδικές πολεοδομικές διατάξεις επιχειρηματικών πάρκων)

Η συμπερίληψη στο πολυνομοσχέδιο της πρότασης του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» με την οποία επιλύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθιστά δυνατή την κάλυψη αναγκών πολλών μεταποιητικών εταιριών, που διαφορετικά θα πρέπει να προβούν σε πολυδάπανες επενδύσεις επέκτασης ή νέας εγκατάστασης μεγάλων γραμμών παραγωγής, οι οποίες είναι απαραίτητο να συνεργάζονται με ήδη εγκατεστημένες γραμμές, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και η παραγωγικότητα των υφισταμένων εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας «καλών πρακτικών» ανάπτυξης παραγωγικών επενδύσεων εντός οργανωμένων υποδοχέων. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός των διατάξεων που αφορά στις ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα, με αυτές που αφορούν στην περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ) στην περιοχή των Οινοφύτων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για την εξυγίανση της ΑΒΣ του Καλοχωρίου, θέμα το οποίο έχει θέσει κατ’ επανάληψη σε όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια ο ΣΒΕ. Υπενθυμίζουμε, ότι για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η ΑΒΣ του Καλοχωρίου αποτελεί σημαντικό παραγωγικό πόλο, η οποία όμως θα πρέπει να τεθεί σε τροχιά εξυγίανσης, ούτως ώστε να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των εκεί εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΒΕ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επιλύει ειδικά προβλήματα της μεταποιητικής δραστηριότητας που χρόνιζαν για δεκαετίες, και, εν τέλει, αποτελεί ένα ουσιαστικό, και όχι προσχηματικό, βήμα για την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις