# ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τελειώνουν οι πρώτες ύλες και τα βιομηχανικά εξαρτήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι πρώτες ύλες και τα βιομηχανικά εξαρτήματα

Οι μεγάλες βιομηχανίες του πλανήτη κατεβάζουν διακόπτες λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε πρώτες ύλες και εξαρτήματα και όλα αυτά εξαιτίας της διακοπής στην ομαλή παραγωγή λόγω του κορωνοϊού.