Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών συνταξιούχων

Αφορά όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 17/05/2019 και τους παρακρατείται ποσό σύνταξης.

Το υπόλοιπο της οφειλής παρακρατείται σε μέχρι 120 δόσεις, χωρίς υποβολή αίτησης, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ. Δεν έχουν δικαίωμα επανυπολογισμού του ποσού της οφειλής.

Έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να μην ισχύσει η ελάχιστη παρακράτηση του οφειλομένου υπολοίπου ποσού και να αποπληρώσουν την οφειλή τους με τον τρόπο που αρχικά είχε προβλεφθεί, στην περίπτωση αυτή  πρέπει να απευθυνθούν στις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων του ΕΦΚΑ και να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση.

Άρθρο 9 

Αφορά υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, έχουν οφειλές και θα υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι 30/09/2019, καθώς και αγρότες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι 30/09/2019 και έχουν συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώνουν το 67 έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2019.

Έχουν δικαίωμα επανυπολογισμού της οφειλής και οι δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη. Ειδικά για τους αγρότες ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ χωρίς επανυπολογισμό της οφειλής.

Ποσό δόσης κατά ελάχιστο όριο  παρακρατείται και από την προσωρινή σύνταξη 

Δεν απαιτείται εκ νέου αίτημα συνταξιοδότησης παρά μόνο στην περίπτωση που τους έχει κοινοποιηθεί η οφειλή και έχει παρέλθει δίμηνο χωρίς να έχουν καταβάλει το ποσό που έχει προσδιοριστεί ως υποχρεωτικά προκαταβαλλόμενο για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης. 

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτημα συνταξιοδότησης και υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα η αίτηση ρύθμισης θα προηγηθεί του αιτήματος συνταξιοδότησης.

Άρθρο 40

Αφορά τα πρόσωπα που δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση και θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 01/10/2019. Το ποσό της οφειλής ρυθμίζεται σε δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60 με παρακράτηση από τη σύνταξη. (Δεν έχουν δικαίωμα επανυπολογισμού της οφειλής).

Γενικές Παρατηρήσεις 

Ανώτατο ποσό παρακράτησης από τη σύνταξη 20.000 ευρώ για τους συνταξιούχους από τ. ΟΑΕΕ, 15.000 από τ. ΕΤΑΑ και 6.000 από ΟΓΑ.

Δεν εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλές από εξαγορά πλασματικού χρόνου οι οποίες και συνυπολογίζονται στα προαναφερόμενα ανώτατα όρια παρακράτησης ποσών από τη σύνταξη.

Τα ανωτέρω αφορούν συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Ο επανυπολογισμός της οφειλής επιφέρει μειώσεις στο ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης.

Η ρύθμιση αφορά και οφειλές συνταξιούχων από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές (συντάξεις ή μέρος αυτών που εισπράχθηκαν παρανόμως). Το ποσό επιστέφεται σε έως 120 δόσεις από μελλοντικές συντάξεις αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η σχετική αίτηση υποβάλλεται χειρόγραφα (όχι ηλεκτρονικά) με φυσική παρουσία στις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων του ΕΦΚΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη.

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών παρέχεται και σε κληρονόμους οφειλέτη ασφαλισμένου ή συνταξιούχου με δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών και μέσα από τη διαδικασία συνταξιοδότησης επιζώντα συζύγου.  

Εάν ο συνταξιούχος είναι οφειλέτης και για άλλη αιτία (π.χ. οφειλέτης ως εργοδότης από απασχόληση προσωπικού) έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί σε δεύτερη ρύθμιση η οποία δεν συσχετίζεται με την πρώτη. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις