Βιομηχανική πολιτική: συστάσεις για την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης

Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις από ομάδα εμπειρογνωμόνων, το «στρατηγικό φόρουμ για τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», που αποσκοπούν στο να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε έξι στρατηγικούς και μελλοντοστραφείς βιομηχανικούς τομείς: συνδεδεμένα, καθαρά και αυτόνομα οχήματα· τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου· έξυπνη υγεία· βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων· βιομηχανία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· και κυβερνοασφάλεια.

 

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά μας, μια από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο, αποτελεί μοναδικό εφαλτήριο για τη βιομηχανία μας για τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα στο μέγιστο, πρέπει να επενδύσουμε συλλογικά ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογική ανάπτυξη. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά σε τομείς όπως οι μπαταρίες, η ανακύκλωση των πλαστικών και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Σ' αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω τις σημερινές συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων για έξι πρόσθετες στρατηγικές αξιακές αλυσίδες στις οποίες θα πρέπει να εστιαστεί η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ.»

Τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) περιλαμβάνουν καινοτόμα ερευνητικά έργα που συχνά συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους και απαιτούν κοινές και καλά συντονισμένες προσπάθειες και διακρατικές επενδύσεις από δημόσιες αρχές και βιομηχανίες από πολλά κράτη μέλη. Επενδύοντας από κοινού στα βιομηχανικά ισχυρά σημεία και τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης, η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και τις περιφέρειες, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της στην παγκόσμια σκηνή.

Η έκθεση, πέρα από τις ειδικές συστάσεις για καθεμία από τις αξιακές αλυσίδες, προσδιορίζει επίσης οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις:

  • συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει αυτές τις κοινές επενδύσεις, με πρωταρχικό στόχο τη βιομηχανική ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών·
  • εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς μέσω κανονισμών και νέων προτύπων·
  • χαρτογράφηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε όλες τις αξιακές αλυσίδες·
  • ενίσχυση του δυναμισμού των συστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη, με έμφαση στα περιφερειακά πλεονεκτήματα και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
  • καθιέρωση μιας διαδικασίας διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των τεχνολογικών και βιομηχανικών μεταβολών, τον εντοπισμό των αναδυόμενων στρατηγικών αξιακών αλυσίδων και την αξιολόγηση της προόδου των εργασιών σχετικά με αυτές τις αξιακές αλυσίδες.

Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής Γιούνκερ για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Θα συμβάλει επίσης στις εργασίες της επόμενης Επιτροπής με αντικείμενο μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης.

Ιστορικό

Η βιομηχανία της Ευρώπης είναι ισχυρή και έχει διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοπορία σε πολλούς τομείς, όπως τα αυτοκίνητα, τα χημικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα μηχανήματα και η αεροδιαστημική. Η βιομηχανία μας έχει δημιουργήσει 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από το 2013 και αντιπροσωπεύει περισσότερα από τα δύο τρίτα των εξαγωγών μας.

Ωστόσο, σ' έναν κόσμο που αλλάζει, η βιομηχανία της Ευρώπης πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως, για να διατηρήσει το προβάδισμά της. Οι πολιτικές της Επιτροπής παρέχουν στις βιομηχανίες της Ευρώπης ένα οικοσύστημα για να ευδοκιμήσουν. Το οικοσύστημα αυτό ενδυναμώνει τις βιομηχανίες της Ευρώπης για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε μια ισχυρή και δίκαιη ενιαία αγορά, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, την προώθηση των επενδύσεων και της καινοτομίας —για παράδειγμα, στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών— και τη στήριξη των περιφερειών και των εργαζομένων που πλήττονται από τη βιομηχανική μεταλλαγή.

Όπως ανακοινώθηκε το 2017 στην ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, η Επιτροπή, τον Μάρτιο του 2018, συγκρότησε το στρατηγικού φόρουμ για τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ). Το έργο του στρατηγικού φόρουμ αξιοποιεί και συμπληρώνει το νέο όραμα για έναν πιο βιώσιμο, ανταγωνιστικό και χωρίς αποκλεισμούς μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έως το 2030, το οποίο παρουσίασε η ομάδα εμπειρογνωμόνων της βιομηχανικής στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδουτον Ιούνιο του 2019. Οι συστάσεις του στρατηγικού φόρουμ θα τροφοδοτήσουν επίσης τον προβληματισμό σχετικά με τη νέα βιομηχανική πολιτική της Επιτροπής, όπως ζητήθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2019.

Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τα κράτη μέλη και τις εταιρείες τους που συνεργάζονται ώστε να καταστούν δυνατές οι μεγάλης κλίμακας, διακρατικές επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ευέλικτους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση των ΣΕΚΕΕ. Τον Δεκέμβριο του 2018, στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης για σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή ενέκρινε δημόσιες επενδύσεις ύψους 1,75 δισ. ευρώ, οι οποίες θα απελευθερώσουν επιπλέον 6 δισ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την καινοτομία στη μικροηλεκτρονική. Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες —Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και ΗΒ— και περίπου 30 εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, για να καταστήσουν δυνατή την έρευνα και την καινοτομία σ' αυτόν τον βασικό τομέα της τεχνολογίας. Αυτό ήταν το πρώτο έργο έρευνας και καινοτομίας που εγκρίθηκε στο πλαίσιο των ειδικών και πιο λιτών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν έργα στρατηγικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Σημαντικές κοινές προσπάθειες και επενδύσεις πραγματοποιούνται επίσης στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και των μπαταριών.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις