Θετικές προσδοκίες καταγράφει η βιομηχανία για την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τριετία

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) υλοποίησε και φέτος έρευνας γνώμης μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του για την αποτύπωση των προσδοκιών της μεταποίησης για την ανάπτυξη την επόμενη τριετία. Στην έρευνα συμμετείχαν 123 μεταποιητικές επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με έδρα σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η απαίτηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή τολμηρού μεταρρυθμιστικού προγράμματος από τη νέα κυβέρνηση, με σκοπό την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τηw έρευνας ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης δήλωσε τα εξής:

«… Οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας από την υλοποίηση του προγράμματος της νέας κυβέρνησης για την επαναφορά της πατρίδας μας στις ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παρεκκλίνει. Ευελπιστούμε στη μετεξέλιξή της χώρας μας σε σύγχρονο κράτος, αντάξιο των προσδοκιών που έχει το υγιές κομμάτι της κοινωνίας της.

Η επιχειρηματική κοινότητα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες ρεαλιστικές θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη συνολικά, θα σταθεί υποστηρικτής στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, η οποία όμως έχει και την τελική ευθύνη να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να τις υλοποιήσει με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. …»

Προτάσεις πολιτικής

Η έρευνα γνώμης ολοκληρώθηκε με την παροχή από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν απ’ την κυβέρνηση από τώρα και στο εξής για την ανάταξη της οικονομίας και την πρόοδο της χώρας. Αυτές κατά σειρά προτεραιότητας, είναι:

  1. Απαρέγκλιτη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα.
  2. Εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος και μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και πολίτες.
  3. Περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς εργασίας, με πρώτη προτεραιότητα τη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
  4. Παροχή επενδυτικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων
  5. Βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων απ’ τους σημερινούς, για την παροχή ρευστότητας και την υλοποίηση επενδύσεων.
  6. Παροχή κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης.
  7. Ρύθμιση του μεγάλου προβλήματος των «κόκκινων δανείων» το οποίο αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και ευθεία απειλή για τη βιωσιμότητα των συνεπών επιχειρήσεων.
  8. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
  9. Μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία.
  10. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και ειδικά εκείνων που έχουν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης τους και στην αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων που διευκολύνει τη συναλλαγή τους με επιχειρήσεις και πολίτες.

 

Βασικά ευρήματα της έρευνας:

Στην ερώτηση για τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τη βελτίωση σημαντικών παραγόντων που διαμορφώνουν το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους, η έρευνα καταγράφει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

% των επιχειρήσεων που τον αξιολογούν ως πρόσκομμα στη λειτουργία τους

% επιχειρήσεων ΣΗΜΕΡΑ που προσδοκούν τη βελτίωσή του τα επόμενα 3 χρόνια

% επιχειρήσεων τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2018 που προσδοκούν τη βελτίωσή του τα επόμενα 3 χρόνια

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Δεκέμβριος 2019 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018

Ύψος των φορολογικών συντελεστών

95%

99%

61%

38%

Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων

88%

91%

52%

39%

Ρευστότητα στην οικονομία

85%

78%

32%

46%

Εργασιακό περιβάλλον

78%

70%

24%

46%

Λειτουργία του τραπεζικού συστήματος

77%

82%

45%

37%

Λειτουργία της αγοράς

69%

83%

50%

33%

Περιβάλλον παραγωγής καινοτομίας

62%

75%

52%

23%

Ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης

60%

75%

60%

15%

Υποδομές

58%

72%

65%

13%

 

Η αλλαγή του κλίματος στην οικονομία αποτυπώνεται περαιτέρω και από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τη βελτίωση συγκεκριμένων παραγόντων κατά το τελευταίο εξάμηνο της λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο εξάμηνο:

 

 

Μειώθηκε

Αυξήθηκε

Παρέμεινε στα ίδια επίπεδα

Ο κύκλος εργασιών

5%

40%

55%

Τα καθαρά κέρδη

7%

30%

63%

Η ρευστότητα

12%

17%

71%

Το κόστος δανεισμού

3%

8%

89%

Ο αριθμός των πελατών

9%

67%

24%

Οι εξαγωγές

11%

19%

70%

Οι απαιτήσεις από τους πελάτες

45%

14%

41%

Ο αριθμός των απασχολούμενων

5%

10%

85%

 

 

Αναφορικά με τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής από τώρα και για τα επόμενα τρία χρόνια για την έμπρακτη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες κατά σειρά προτεραιότητας:

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

92%

Ενισχύσεις και κίνητρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

90%

Μείωση των συντελεστών φορολογίας

89%

Λιγότερο αυστηροί κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων

83%

Ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων

78%

Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

75%

Βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος

70%

Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων

68%

Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις

65%

Μείωση του κόστους ενέργειας

59%

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση αναφορικά με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τα επόμενα τρία χρόνια σε σχέση με σειρά παραγόντων από την εσωτερική της λειτουργία, οι επιχειρήσεις του δείγματος απαντούν ως εξής:

 

 

Πολύ καλύτερη

Καλύτερη

Ίδια

Χειρότερη

Πολύ χειρότερη

Τη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης

66%

14%

12%

3%

5%

Τις πωλήσεις της

71%

15%

11%

2%

1%

Την κερδοφορία της

68%

12%

9%

7%

4%

Τη ρευστότητά της

65%

10%

10%

11%

4%

Το κόστος δανεισμού

10%

9%

69%

10%

2%

Τη θέση της επιχείρησης στον κλάδο στον οποίο ανήκει

50%

35%

6%

4%

5%

Την πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκετε

42%

17%

28%

10%

3%

Την οικονομία της περιφέρειας στην οποία είσαστε εγκατεστημένοι

65%

15%

10%

4%

6%

Τη χώρα συνολικά

90%

5%

2%

2%

1%

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις