Αφορολόγητες πλέον οι γονικές παροχές χρημάτων για αγορά πρώτης κατοικίας

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ενεργοποιείται η διάταξη που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα και προβλέπει ότι κατά τις γονικές παροχές χρηματικών ποσών -με τα οποία αποκτάται πρώτη κατοικία- δεν θα ισχύει η αυτοτελής φορολόγηση 10% αλλά η πρώτη κλίμακα φορολόγησης των γονικών παροχών και κληρονομιών.

Η κλίμακα αυτή έχει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ, ενώ για τα επόμενα 150.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 1%. Αυτό σημαίνει ότι για μια γονική παροχή χρηματικού ποσού ύψους 300.000 ευρώ ο φόρος που θα πληρώσει ο γονιός ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

Η εγκύκλιος αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

«οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, δεν φορολογούνται πλέον αυτοτελώς (με συντελεστή 10%), αλλά για τον υπολογισμό του φόρου αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα, οπότε υπάγονται στην κλίμακα της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 και είναι αφορολόγητες μέχρι του οριζόμενου ποσού της εν λόγω φορολογικής κλίμακας (150.000 ευρώ). Προαπαιτούμενο για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών/γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά/γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο έτυχε το τέκνο της απαλλαγής πρώτης κατοικίας».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις