# ΑΓΟΡΑ

Να αναπροσαρμοστούν οι αποζημιώσεις σύμφωνα με τα αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Να αναπροσαρμοστούν οι αποζημιώσεις σύμφωνα με τα αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς

Επισημαίνεται ότι «οι τιμές υπολογισμού της αποζημίωσης του ελαιόκαρπου ανέρχεται σε 0,59  ευρώ ανά κιλό, που αντιστοιχεί σε τιμή ελαιόλαδου περίπου 3 ευρώ ανά κιλό»΄.