Διαγραφή οφειλών και χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτων είσπραξης
Διαγραφή οφειλών και χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτων είσπραξης

Με τη νέα εγκύκλιο 2169/2021 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις που ρυθμίζουν:

α) τον έλεγχο του χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και διαγραφής αυτών (άρθρο 132),

β) τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.δ. 356/1974 (άρθρο 182),

γ) τη διαδικασία διαγραφής οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 82Α του ν.δ. 356/1974 (άρθρο 183),

δ) τη διαδικασία και το ποσοστό παρακράτησης του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013 σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων που επιβάλλουν την άμεση καταβολή προκαταβολών κατά τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4270/2014 (άρθρο 203).


Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις