ΕΤΕπ: Αποδεσμεύει έως 10 δισ. ευρώ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία
ΕΤΕπ: Αποδεσμεύουν έως 10 δισ. ευρώ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, τον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ). Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο ώστε οι δημόσιοι φορείς στα εδάφη και τις περιφέρειες της ΕΕ που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη κατά τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία να λάβουν επιχορηγήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ από την Επιτροπή και δάνεια ύψους 10 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η στρατηγική μας για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, ενώ η πολιτική συνοχής θα συμβάλει στην επίτευξη των πράσινων στόχων μας με δίκαιο τρόπο. Χάρη στη συμφωνία με την ΕΤΕπ, η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα θα προσφέρει προτιμησιακούς όρους δανειοδότησης στις δημόσιες αρχές των περιφερειών και των εδαφών που χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη, για έργα που δεν παράγουν επαρκή έσοδα ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να στηρίξουν μια δίκαιη μετάβαση που δεν θα αφήσει κανέναν στο περιθώριο.» 

Η συμφωνία αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 18-20 δισ. ευρώ κατά την επόμενη επταετία. Προηγήθηκε η προκήρυξη από την Επιτροπή της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις της ΕΕ. Η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα είναι ένας από τους τρεις πυλώνες του ΜΔΜ και εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050. Για να είναι επιλέξιμα, τα έργα πρέπει είτε να βρίσκονται σε εδάφη, τα οποία, σύμφωνα με τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης των κρατών μελών, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά την απομάκρυνσή τους από τα ορυκτά καύσιμα και τις βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα, είτε να ωφελούν τα εδάφη αυτά. Οι δημόσιοι φορείς που βρίσκονται σε περιφέρειες δίκαιης μετάβασης καλούνται να συμβουλευτούν τα σχετικά έγγραφα και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών της Επιτροπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν επίσης να ζητήσουν συμβουλευτική στήριξη από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις