ΑΑΔΕ: Απαλλαγή οφειλετών από το υπόλοιπο των οφειλών

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1) Προϋποθέσεις, χρόνος επέλευσης, έκταση και συνέπειες της απαλλαγής 2) Ανατροπή της απαλλαγής του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του λόγω άσκησης αίτησης έκπτωσης 3) Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών από τις οποίες απαλλάσσεται ο οφειλέτης

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ρυθμίζονται δυνάμει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 - Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια των εγκυκλίων ΠΟΛ.1036/2016, ΠΟΛ.1122/2018, ΠΟΛ.1112/2018, ΠΟΛ.1213/2018 και Ε.2190/2020 και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία της ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του που έχουν υπαχθεί στη δικαστική ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010, τα οποία, ερωτήματα, έχουν ανακύψει λόγω αφενός παρέλευσης τριετίας από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται χρέη στη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο του ν.3869/2010, αφετέρου της νομοθετικής πρόβλεψης περί αυτοδίκαιης επέλευσης της απαλλαγής του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του, με την εγκύκλιο 2083/2022 παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τον χρόνο επέλευσης, τα χρέη που καταλαμβάνονται (έκταση) και τις συνέπειες της απαλλαγής, για την έκπτωση του οφειλέτη από την απαλλαγή και τις συνέπειες αυτής, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη διαγραφή των οφειλών από τις οποίες απαλλάσσεται ο οφειλέτης.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στο ζήτημα της απαλλαγής του οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του έχει γίνει και στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1036/2016, Κεφ. Θ, και ΠΟΛ.1122/2018 Κεφ. IV.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις