Ένταξη πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκ ευρώ σε δράση του ΠΑΑ

Συνολικά 18 προτάσεις εντάχθηκαν, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα στην Δράση 2 “Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας” του υπομέτρου 16.1 – 16.2 “Ιδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 2.608.825,52 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σύμφωνα με την πρόσκληση, με βάση την οποία υποβλήθηκαν οι εν λόγω προτάσεις, οι εντασσόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί από τον αντίστοιχο δικαιούχο η τελική αίτηση πληρωμής όχι αργότερα από την 31η Αυγούστου 2025, ενώ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των πράξεων έχει οριστεί η 31-12-2025.

Ο δικαιούχος, μπορεί να ενημερωθεί για το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης και τα αναλυτικά στοιχεία της έγκρισης του (Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης στήριξης – Επιχειρησιακό Σχέδιο) στο www.ependyseis.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις