# ΠΑΑ

Βιολογική γεωργία: Μόνο οι νέοι παραγωγοί εντάσσονται στο ΠΑΑ 2023-2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βιολογική γεωργία: Μόνο οι νέοι παραγωγοί εντάσσονται στο ΠΑΑ 2023-2027

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα
ΠΑΑ: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα προστασίας από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΠΑΑ: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα προστασίας από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Στόχος είναι η προάσπιση της εγχώριας χοιροτροφίας από τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος στην χώρα που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, χοίρειου κρέατος και των προϊόντων του.